Zamirler

Sözcük, dilin anlamlı en küçük birimidir. Dilimizde …………………………………………………… …….. olmak üzere sekiz tür sözcük vardır. Bunların yedisi ad soyludur. Esasen sözcükler isimler ve isim soylu sözcükler ile fiiller olarak iki ana grupta incelenir.   İsimlerle Fiillerin Farkı Sözcüğün sonuna –mak, -mek mastar veya –yor şimdiki zaman eki eklendiğinde sözcükte anlam bozulmuyorsa ……….. bozuluyorsa …………. dır.   Araba bugün saat ikide Aydın’a vardı. Bugün etütte 26 öğrenci vardı.   ”Odunu yardım.”,…

8 Aralık 2015
Read More >>

ZAMİR (ADIL)

İsim olmadıkları halde isim gibi kullanılan bu sözcüklere zamir diyoruz. Cümle içinde zamirin karşıladığı isim ya da söz öbeği bilinmiyorsa, cümle belirsiz bir anlam taşır. Zamirler değişik bölümlere ayrılır. Bunları şu şekilde sıralayabiliriz: Şahıs zamirleri Dönüşlülük zamiri İşaret zamirleri Belgisiz zamirler Soru zamirleri Şimdi bunları tek tek inceleyelim. Şahıs (kişi) Zamirleri Şahıs isimlerinin yerine geçen zamirlerdir. Dilimizde altı şahıs olduğuna göre altı tane şahıs zamiri var demektir. Ben biliyorum. Sen…

6 Mart 2015
Read More >>