Sosyal Hayatı Düzenleyen Kurallar

Kurallar, topluluk halinde yaşamanın özünden kaynaklanır. Bu yüzden toplumda, bireyin hareketlerini denetleyen kural ve yasaklar vardır. Bu kurallar yazılı veya yazısız olabilir. Bunlar: Din kuralları Tanrı tarafından konulduğuna ve Peygamberler aracılığı ile insanlara ulaştırıldığına inanılan emir ve yasaklardır. Din kurallarının yaptırımları manevidir. Ahlak kuralları İnsanların kendilerine ve diğer insanlara karşı olan ödev ve sorumluluklarını düzenleyen davranış kurallarıdır. Ahlak kurallarının yaptırımları manevidir. Toplum tarafından dışlanma, ayıplanma hoş görülmeme gibi. Ahlak kuralları…

13 Ocak 2014
Read More >>