2015 Bahar Dönemi Formasyon Duyurusu

YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç’ın formasyon eğitimi ile ilgili duyurusu: Üniversitelerden ve öğrencilerimizden gelen yoğun taleplere bağlı olarak 2015 Bahar döneminde Pedagojik Formasyon Eğitimi için ek kontenjan verilmesi kararı alınmıştır. Kurulumuzca alınan bu kararın hayırlı olmasını dilerim. 2014-2015 Eğitim Öğretim yılı Bahar döneminde başlatılacak olan P.Formasyon Eğitimi Programları için gerekli şartları taşıyan üniversitelere toplam 40 bin dolayında ek kontenjan verilmiştir ve üniversitelere bildirilmiştir. Üniversitelerin kontenjan talepleri, insan kaynakları ve fiziki…

24 Ocak 2015
Read More >>

ÖĞRENCİLERE FORMASYON MÜJDESİ

YÖK Başkanı Prof. Dr. Saraç, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, pedagojik formasyon eğitimi ile ilgili üniversite öğrencilerinden kendisine yoğun bir şekilde iletilen görüş ve önerileri takip etmekte olduğunu ve bu talepleri YÖK olarak dikkate aldıklarını belirtti. Bu kapsamda yaz döneminde YÖK tarafından üniversitelere verilen pedagojik formasyon programlarının bir kısmının üniversitelerde başlatıldığını, bir kısmının ise bugünlerde başlatılmak üzere olduğunu ifade eden Saraç, öğrencileri yılbaşı akşamında heyecanlandıran ve sevindiren yeni bir haberi…

1 Ocak 2015
Read More >>

2014 – 2015 Güz Dönemi Pedagojik Formasyon Duyurusu

Pedagojik formasyon ile ilgili YÖK’ün yaptığı duyuruyu sizinle paylaşmak istedim. Özellikle son paragraf dikkat çekici. Açılacak olan kontenjanlar dolmadığı taktirde belli kriterler çerçevesinde üst sınıflar (3. sınıf olarak algıladım ben) bu boş klan kontenjanları doldurabilir. DUYURU: 2014-2015 Öğretim Yılı Güz Döneminden itibaren başlatılacak pedagojik formasyon eğitimi programları için üniversitelerin kontenjan talepleri ve kapasiteleri göz önünde bulundurularak Yükseköğretim Kurulu’nun 25 Eylül 2014 tarihli toplantısında değerlendirilerek onaylanmış olup program açılan her üniversite,…

11 Ekim 2014
Read More >>

ÖĞRENCİNİN ÖZELLİKLERİNİ DEĞERLENDİRME YAKLAŞIMLARI

16 Ağustos 2014

PSİKOMETRİK YAKLAŞIM 1-)Ölçme Sonuçları Sayılarla İfade edilir. Örneğin; 50, 75 ,80  Gibi. 2-)Standart Testler kullanılır.Çoktan Seçmeli Testler Gibi. 3)Değerlendirme Objektiftir. 4)Bilgi,Kavrama,uygulama,Analiz,sentez Gibi Bilişsel Becerilerin Ölçülmesinde Kullanılır. 5-) Ürün ve Sonuç Ağırlıklıdır. 6-)Nicel Ölçme Araçları Kullanılır. İZLENİMCİ YAKLAŞIM 1-)Ölçme Sonuçları Sayılarla İfade Edilmez. Tasvir Ederek Yani Betimlenerek İfade Edilir.Örneğin;Çok İyi, İyi,Orta,Kötü,Çok Kötü Gibi 2-)Nitel Ölçme Araçları Kullanılır. Aktivite Çizelgesi, Öğrenci Davranışlarını Gözlem Formu Gibi. 3-)Değerlendirme Subjektiftir. 4-)Daha Çok Üst Düzey,Yani Analiz…

Read More >>

ÖLÇEK VE ÖLÇEK ÇEŞİTLERİ

16 Ağustos 2014

ÖLÇEK-1:Ölçme sonuçlarını gösteren sayı ve sembollerin nitelikleridir. ÖLÇEK-2:Nesnelere Verilen Sayıları Anlamlandırmada Kullanılan Kurallardır. ÖLÇEK-3:Başlangıç Noktasından İtibaren Değişmez Bir Birimle Bölümlenmiş Bir Ölçme Aracıdır. Ölçek Çeşitleri Sınıflama Ölçekleri Sıralama Ölçekleri Eşit Aralıklı Ölçekler Oranlı Ölçekler SINIFLAMA ÖLÇEĞİNİN TANIMI VE ÖZELLİKLERİ Sınıflama Ölçeğinin Tanımı: Nesnelerin Belirli Yönlerden Benzeyip Benzemediklerine    Göre Sınıflanmasıdır. ÖZELLİKLERİ: 1-)Nesneleri birbirlerine benzeyip benzememe durumlarına göre sınıflar. Örnek: Etoburlar-Otoburlar. Suda Yaşayanlar- Karada Yaşayanlar 2-)Ölçülen Özelliğin Belirli Bir Gruba, Bir Kategoriye…

Read More >>

BİLİMSEL TUTUM VE DAVRANIŞLARIN ÖZELLİKLERİ

10 Ağustos 2014

—Açık fikirli olma, olaylara ön yargısız bakma. —Kendi kendini eleştirme ve geliştirme. —Sabırlı ve amacı gerçekleştirebilmek için çok çalışma. —Yeterli kanıt, bilgi toplayana kadar kararı erteleme. —Her iddia için kanıt isteme (yargıç gibi). —Bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olmama. —Objektif bulgular karşısında kişisel görüşleri terk etme. —Gerçeğin değerini duygusal görüşlerden üstün tutma. —Özenli ve dikkatli iş yapma alışkanlıklarına sahip olma. —Sürekli olarak bilme ve anlama isteğinde bulunma. —Bilmedikleri karşısında kayıtsız…

Read More >>

Rehberlik Dersinin Örnek Soruları

23 Temmuz 2014

1. Deniz 15 yaşındandır; Super’ın mesleki gelişim görevleri dikkate alındığında aşağıdaki seçeneklerden hangisi Deniz’in billurlaşma ile ilgili mesleki gelişim görevlerinden biri değildir? A) Müzik dinlemekten hoşlandığını fark etmesi. B) İnsanlara yardım etme ile ilgili bir mesleği seçmeyi düşündüğünü söylemesi C) Anaokulunda çalışan bir psikolojik danışman olmaya karar vermesi. D) Sosyal ilişkilerde yetenekli olduğunu düşünmesi E) Yeniliklere açık olmayı bir mesleki değer olarak benimsediğini söylemesi. 2. 35 yaşında olan Işın makine…

Read More >>