DİVAN EDEBİYATI VE MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMLERİNDE ELE ALINAN TEMALARIN KARŞILAŞTIRILMASI

19 Haziran 2017

DİVAN EDEBİYATI: Divan edebiyatının temeli Arap edebiyatının üzerine kurulmuştur. Bu edebiyat, eski bir uygarlığa sahip ve o ölçüde eski ve geleneksel bir edebiyatları olmasına rağmen, öncelikle İran edebiyatını etkisi altına almıştır. Bunun sonucu olarak X. Yüzyıldan başlayarak Arap edebiyatının etkisi altında Farsça’da yeni bir edebiyat biçimlenmeye başlamış ve bu durum giderek, İslami nitelikte ve tamamen değişik bir yapıda yeni İran edebiyatının doğmasına yol açmıştır. yüzyıldan itibaren İslamiyetin etkisi altına giren…

Read More >>

2017 İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı Soruları ve Cevap Anahtarları

16 Haziran 2017

5. Sınıf A Kitapçığı için tıklayınız. 5. Sınıf B Kitapçığı için tıklayınız. 6. Sınıf A Kitapçığı için tıklayınız. 6. Sınıf B Kitapçığı için tıklayınız. 7. Sınıf A Kitapçığı için tıklayınız. 7. Sınıf B Kitapçığı için tıklayınız. 9-10-11. Sınıf A Kitapçığı için tıklayınız. 9-10-11. Sınıf B Kitapçığı için tıklayınız. Hazırlık Sınıfı A Kitapçığı için tıklayınız. Hazırlık Sınıfı B Kitapçığı için tıklayınız. Bursluluk Sınav Sonuçları  ne zaman açıklanacak? Sınav sonuçları 18 Temmuz’da…

Read More >>

Coşku ve Heyecanı Dile Getiren Metinler (Şiir)

1. Şiir İnceleme Yöntemi a. Şiir ve Zihniyet b. Şiirde Ahenk (Ses ve Ritm) c. Şiir Dili d. Şiirde Yapı e. Şiirde Tema f. Şiirde Gerçeklik ve Anlam g. Şiir ve Gelenek h. Yorum ı. Metin ve şair 2. Manzume ve şiir 3. Manzume ve şiir Örneklerini İnceleme konularının bulunduğu PDF dosyasını indirmek için tıklayın.

11 Nisan 2017
Read More >>

Gezi Yazısı

1. GEZİ YAZISININ TANIMI 2. GEZİ YAZISININ ÖZELLİKLERİ 3. ÖRNEK METİNLER Viyana’nın Bedesten Çarşısı /Evliya ÇELEBİ 646 Kâğıt Turna / Oktay AKBAL Londra / Ahmet İhsan TOKGÖZ konularının bulunduğu PDF dosyasını indirmek için tıklayın.

8 Nisan 2017
Read More >>

Sunum, Tartışma, Panel

1. Sunum Sunumun özelliklerini belirleme, sunum yapma 2. Tartışma Tartışmanın özelliklerini belirleme ve uygulama 3. Panel Panelin özelliklerini belirleme, konularının bulunduğu PDF dosyasını indirmek için tıklayın.

7 Nisan 2017
Read More >>

Sözlü Anlatım

1. Röportaj 2. Mülakat (Görüşme) 3. Söylev (Hitabet, Nutuk) konularının bulunduğu PDF dosyasını indirmek için tıklayın. (Dil ve Anlatım 9. Sınıf)

6 Nisan 2017
Read More >>

Sözcük (Kelime) Bilgisi

5 Nisan 2017

A. SÖZCÜKTE YAPI B. SÖZCÜKTE ANLAM 1. Sözcükte Anlam ve Kavram 2. Anlamları Bakımından Sözcüklerin Gruplandırılması a. Anlam Çeşitleri b. Anlam İlişkilerine Göre Sözcükler c. Sözcüklerde Anlam Değişmesi 3. Sözcük Grupları konularının bulunduğu PDF dosyasını indirmek için tıklayın.

Read More >>

Paragraf Bilgisi

1. ANLATIM BİRİMİ OLARAK PARAGRAF 2. PARAGRAFTA YAPI 3. PARAGRAFIN BOYUTU 4. PARAGRAFTA ANLAM VE ANA DÜŞÜNCE 5. PARAGRAF ÇEŞİTLERİ 6. PARAGRAFTA DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 7. METİN VE PARAGRAF konularının bulunduğu PDF dosyasını indirmek için tıklayın.

4 Nisan 2017
Read More >>

Öğretici Metinler

1. Mektup 2. Günlük (Günce) 3. Anı (Hatıra) 4. Biyografi (Hayat Hikâyesi), Otobiyografi 5. Gezi Yazısı (Seyahatname) 6. Sohbet (Söyleşi) 7. Haber Yazıları 8. Fıkra 9. Deneme 10. Makale 11. Eleştiri (Tenkit) konularının bulunduğu PDF dosyasını indirmek için tıklayın.

4 Nisan 2017
Read More >>

Cümle (Tümce) Bilgisi

A. CÜMLENİN ÖGELERİ B. CÜMLENİN YAPISI C. CÜMLEDE ANLAM 1. Cümlede Anlamın Oluşması 2. Bildirdikleri Anlamlara Göre Cümleler a. Haber Cümleleri b. Dilek, İstek, Soru Cümleleri c. Olumlu, Olumsuz Cümleler 3. Anlamlarına Göre Cümleler 4. Anlatım Bozuklukları konularının bulunduğu PDF dosyasını indirmek için tıklayın.

1 Nisan 2017
Read More >>

Anlatım ve Özellikleri

1 Nisan 2017

1.ANLATIMA HAZIRLIK 2.ANLATIMDA TEMA VE KONU 3.ANLATIMDA SINIFLANDIRMA 4.ANLATIMIN VE ANLATICININ AMACI 5.ANLATIMDA ANLATICININ TAVRI 6.ANLATIMIN ÖZELLİKLERİ 7.ANLATIMIN OLUfiUMU 8.ANLATIM TÜRLERİNİN SINIFLANDIRILMASI konularının bulunduğu PDF dosyasını indirmek için tıklayın.  

Read More >>

Anlatım Türleri

  ÖYKÜLEYİCİ (HİKÂYE ETME) ANLATIM İSİM (AD) BETİMLEYİCİ (TASVİR ETME) ANLATIM SIFAT (ÖN AD) COŞKU (LİRİK) VE HEYECANA BAĞLI ANLATIM ZAMİR (ADIL) DESTANSI (EPİK) ANLATIM FİİL (EYLEM), FİİLİMSİ (EYLEMSİ) ÖĞRETİCİ ANLATIM AÇIKLAYICI ANLATIM TARTIŞMACI ANLATIM KANITLAYICI ANLATIM EMREDİCİ ANLATIM ZARF (BELİRTEÇ) DÜŞSEL (FANTASTİK) ANLATIM GELECEKTEN SÖZ EDEN ANLATIM EDAT (İLGEÇ) VE BAĞLAÇ SÖYLEŞMEYE BAĞLI (DİYALOG) ANLATIM MİZAHİ ANLATIM Başlıklarının bulunduğu PDF kitabı indirmek için tıklayın.

1 Nisan 2017
Read More >>

Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı

31 Mart 2017

MİLLİ EDEBİYAT 1911 yılında Selanik’te çıkan “Genç Kalemler” dergisinde Ömer Seyfettin’in “Yeni Lisan” adlı makalesinin yayımlanmasıyla başlar. Özellikleri: • Arapça ve Farsça dil bilgisi kuralları ile bazı istisnalar dışında bu kurala göre yapılmış tamlamalar kullanılmamalıdır. • A. Ve F. ile birlikte yabancı kelimeler Türkçedeki kullanımına göre değerlendirilmeli, Türkçe telaffuzlarına göre yazılıp söylenmeli. • A. Ve F.kelime yerine mümkün olduğunca Türkçe kelimeler kullanılmalı ;ancak konuşma diline girip yaygınlaşmış olanlar Türkçeleşmiş sayılarak…

Read More >>

Batı Etkisindeki Türk Edebiyatı

Batı etkisindeki Türk edebiyatı word formatında indirmek için tıklayın. A- Tanzimat Dönemi B- Servet-i Fünun Dönemi C- Fecr-i Ati Dönemi D- Milli Edebiyat Dönemi E- Cumhuriyet Dönemi Alternatif bir çalışma olan  Batı Etkisinde Gelişen Türk Edebiyatı konulu yazımıza bakabilirsiniz.

31 Mart 2017
Read More >>

Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı

30 Mart 2017

Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatı, Divan edebiyatının terk edilmesinden sonra teşekkül eden Tanzimat, Servet-i Fünun, Fecr-i Ati ve Millî Edebiyat adlarıyla anılan edebiyat tarzları vasıtasıyla oluşturulan zemin üzerine kurulmuştur. Cumhuriyet devri edebiyatının ilk dönem eserleri değişen siyasî, sosyal ve kültürel çerçevenin etkilerini taşır. Dildeki sadeleşme hareketi artık yerleşmiştir. Aruz bırakılarak hece kullanılmıştır. Şiirde ve düz yazıda toplumun her kesiminden gelen sanatçılar sayesinde konular oldukça genişletilmiştir. Buna bağlı olarak mekânlar da çeşitlilik…

Read More >>

Millî Mücadele Dönemi Türk Edebiyatı

Yakup Kadri Karaosmanoğlu (1899-1974) Fecr-i Âtî’de iken ferdiyetçi sanat anlayışını benimseyen sanatçı, daha sonra millî edebiyat cereyanına katıldı. İlk eserlerinde mistik bir hava vardır. 1916’dan sonra ülke gerçeklerini ve millî duyguları işleyen hikâyeler yazmıştır. Roman, hikâye, deneme, mensur şiir, makale ve anı türünde eserleri vardır. Romanlarında Türk halkının yaşayışı ve problemleri başlıca konudur. Tanzimat’tan Cumhuriyet’e kadar olan dönemde Türk halkının yaşadığı gelişme ve değişmeleri işlemiştir. Aydınlarla halk arasındaki zıtlıkları da…

30 Mart 2017
Read More >>

Millî Edebiyat Akımı

Modern Türk Edebiyatını yaratma amacıyla kurulan Tanzimat, Servet-i Fünun ve Fecr-i Âtî toplulukları büyük hamleler yapmakla beraber ruhta büyük ölçüde Fransız sanatına bağlı, dil ve üslûpta Osmanlıcayı sürdüren, millî kimlik ve kişiliğe ulaşamamış bir edebiyat vücuda getirmişlerdir. Osmanlı İmparatorluğu’nun dağılışı sırasında, Türk aydınlarının büyük bir bölümü, ümmete bağlı Osmanlıcılığın terk edilerek milliyetçiliğin benimsenmesinin, memleketin geleceği için gerekli olduğuna inanıyorlardı. Bu inanç sonucunda Türkçülük ve Milliyetçilik akımları doğmuş, her sahada millî…

30 Mart 2017
Read More >>

Fecr-i Âtî Topluluğu (1909-1912)

30 Mart 2017

1901’de, Servet-i Fünun mecmuası etrafında, kendilerine Fecr-i Âtî adını veren yeni bir nesil toplanmıştır. Servet-i Fünun topluluğu dağıldıktan sonra 1909 yılında Yakup Kadri, Ahmet Haşim, Refik Halit, Fuat Köprülü, Ali Canip, Şehabettin Süleyman, Celâl Sahir, Tahsin Nihat, Emin Bülent gibi isimler bir araya gelerek yeni bir topluluk oluştururlar. Topluluk, sanat hayatına bir bildiriyle başlar. Sanatın saygıdeğer ve şahsi olduğu anlayışını benimserler. Onlar Servet-i Fünun’u batılı edebiyatı tam olarak oluşturamamakla suçlarlar….

Read More >>

Edebiyat-ı Cedide (Servet-i Fünun) (1896-1901)

29 Mart 2017

Servet-i Fünun, daha önce Ahmet İhsan tarafından çıkarılan bir fen dergisidir. Recaizade, 1895 sonlarında derginin başına Tevfik Fikret’i getirir. Tanzimat’la birlikte başlayan edebiyatı Avrupa ruhu ve tekniği içinde yenileştirme hareketi, 1896-1901 yılları arasında, Servet-i Fünun dergisi etrafında, Recaizade önderliğinde toplanan yeni nesille ikinci bir hamle yapmıştır. Bu nesli Ali Ekrem, Cenap Şahabettin, Süleyman Nazif, Mehmet Rauf, Tevfik Fikret, Hüseyin Cahit, Ahmet Hikmet, Faik Ali, Celâl Sahir, Hüseyin Suat oluşturur. Sonradan…

Read More >>

Batı Etkisinde Gelişen Türk Edebiyatı 2. Dönem

İkinci Dönem (1876-1896 arası)   1876-1896 yılları arasında ikinci dönemin tanınmış temsilcileri Recaizade Mahmut Ekrem, Abdülhak Hamit Tarhan, Sami Paşazade Sezai ve Nabizade Nazım’dır. İkinci dönem edebiyatçıların sanat anlayışları birincilerden farklıdır. İkinci dönemde sanat sanat içindir anlayışıyla eserler verilmiştir. Bunun sebebi bu devirde idarenin daha baskıcı davranmasıdır. Bu dönemde batı edebiyatı örnekleri daha başarılı bir şekilde ortaya konmuştur. Dönemin sanatçıları devlet işleriyle, siyasetle, toplum meseleleriyle değil sadece sanatla ilgilenmişlerdir. Birinci…

26 Mart 2017
Read More >>

Tanzimat Dönemi Türk Edebiyatı Birinci Dönem

26 Mart 2017

Birinci Dönem (1860-1876 arası)   1860-1876 yılları arasında Tanzimat edebiyatının birinci dönem temsilcileri Şinasi, Ziya Paşa, Namık Kemal, Ahmet Mithat Efendi, Şemsettin Sami ve Ahmet Vefik Paşa’dır. Bu dönemde sanat toplum içindir görüşü benimsenmiştir. Bu sebeple şiirde söyleyişe değil fikre önem verilmiştir. Dilde sadeleşme fikri savunulmuş ama uygulanamamıştır. Hece vezni ve halk edebiyatı da savunulmuş ama sözde kalmıştır. Divan edebiyatına tümden karşı çıkılmış ve ağır bir dille eleştirilmiştir. Fransız edebiyatı…

Read More >>

Tanzimat Devri Türk Edebiyatı

Tanzimat Fermanı ile beraber edebiyatta da batıya yönelme başlar. Tanzimat dönemi edebiyatının kesin olmamakla birlikte başlangıç tarihi olarak 1860 gösterilebilir. Bu tarih, Tercüman-ı Ahval’in yayımlanmaya başlayış tarihidir. Bu dönemde batı edebiyatlarından birçok yeni tür ve şekiller alınmış; önceleri çevirme, sonraları taklit ve telif etmek suretinde bu türlerde eserler verilmiştir. Tanzimat Edebiyatının temsilcilerinin amacı batı örneğine göre bir edebiyat yaratmak ve batı hayatını tanıtmak olduğu için, sanatçıların hepsi edebiyat türlerinin romandan…

25 Mart 2017
Read More >>