BİNA ÖN VE ARKA CEPHE GÖRÜNÜŞ ÇİZİMLERİ

Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya yönelik olarak öğrencilere rehberlik etmek amacıyla hazırlanmış bireysel öğrenme materyalidir. PDF dosyasını indirmek için tıklayın.

24 Mayıs 2017
Read More >>

İnşaat Mühendisliği Statik “Çerçeve Sistemler”

İnşaat Mühendisliği Statik “Çerçeve Sistemler” konu anlatımını indirmek için tıklayın. Elemanları düğüm noktalarında rijit veya mafsallı olarak birleşen, geometrik değişmez çubuk sistemlere çerçeve denir. Çerçeveler bir açıklıklı, çok açıklıklı, bir katlı veya çok katlı olabilir. Çerçevelerin yatay elemanları kiriş, düşey elemanları ise kolon diye adlandırılır. Taşıyıcı sistemlerde dış kuvvetlerden dolayı kesit içlerinde meydana gelen zorlanmalara kesit tesirleri denir.

20 Mayıs 2017
Read More >>

İnşaat Mühendisliği Statik “Kafes Sistemleri” Konu Anlatımı

İnşaat Mühendisliği Statik “Kafes Sistemleri” Konu Anlatımı ve örnek soruların olduğu dosyayı indirmek için tıklayın. Basit Kafes: İnce çubukların uçlarından birleştirilerek oluşturulan yapıdır. Bileştirme genelde Bayrak levhalarına pimler ve kaynak vasıtası ile, 2. Büyük çaplı birleştirme parçalarına tutturarak gerçekleşir.

20 Mayıs 2017
Read More >>

İnşaat Mühendisliği Statik “Kirişlerde İç Kuvvetler (Kesme Kuvveti ve Eğilme Momentleri)”

Kirişlerde İç Kuvvetler (Kesme Kuvveti ve Eğilme Momentleri) konu anlatımı indirmek için tıklayın. Kirişlerde İç Kuvvetler (Kesme Kuvveti ve Eğilme Momentleri) soru çözümleri indirmek için tıklayın. İzostatik: Üç denge denklemi ile mesnet tepki kuvvetleri ve kesit tesiri olan moment, kesme kuvveti ve eksenel kuvveti bulunabilen sistemlere denir.

20 Mayıs 2017
Read More >>

İnşaat Mühendisliği Statik “AĞIRLIK MERKEZİ ve KÜTLE ATALET MOMENTLERİ”

İnşaat Mühendisliği Statik “AĞIRLIK MERKEZİ ve KÜTLE ATALET MOMENTLERİ” konu anlatımını indirmek için tıklayın. Bir cismin ağırlık merkezi: Cismin ağırlığı W nun, cismin her konumunda geçtiği C (Cx , Cy )noktasına verilen addır. Atalet; direnim, karşı koyma anlamına gelmektedir. Bir cismin atalet momenti geometrik olarak dizaynda cismin (eğilme, burulma vb.) zorlanmalara karşı direncinin bir ölçütüdür.

18 Mayıs 2017
Read More >>

İnşaat Mühendisliği Statik “Parçacıkların Statiği”

İnşaat Mühendisliği Statik Dersi “Parçacıkların Statiği” konusunu indirmek için tıklayın. 1. Serbest vektör: Yönü ve şiddeti korunmak şartıyla uzayda serbestçe hareket edebilen vektör. 2. Kayan vektör: Aynı doğrultu üzerinde olmak koşuluyla istenilen noktaya uygulanabilen vektör. Statikte kuvvetler kayan vektörlerdir. Statikte kuvvetlerin kayan vektörler olduğu süperpozisyon ve denge ilkeleri yardımıyla gösterilebilir. 3. Sabit vektör: Uygulama noktası sabit olan vektör. 4. Birim vektör: Bu vektörler burada λ simgesi ile gösterilecek olup, boyları,…

18 Mayıs 2017
Read More >>

İnşaat Mühendisliği Statik Ders Notları

İnşaat Mühendisliği Statik ders içeriklerinin bulunduğu dosyayı indirmek için tıklayın. Bu dosyada bulunan konu başlıkları: 1. Giriş 2. Vektörler Ve Kuvvetler 3. Kuvvet Sistemleri Ve Denge 4. Ağırlık Merkezi 5. Alan Ve Kütle Atalet Momentleri 6. Kafes ve Çerçeveler 7. Kiriş Ve Kablolardaki Kuvvetler 8. Kesme Kuvveti ve Eğilme Momentleri

17 Mayıs 2017
Read More >>